Count a specific word in a MySQL row

 

I needed to count a specific word  in MySQL. I want to share this query may be someone will need it. Here is this,

 

Select (length(`Coloumn_NAME`)-length(replace(`Coloumn_NAME`,’KEYWORD’,”)))/(LENGTH(‘KEYWORD’)) FROM TABLE_NAME  WHERE …

 

 

PHP ile başka bir siteden veri çekme fonksiyonu

[php]

<?php

function veri_getir($adres,$baslangic,$bitis){

$site = file_get_contents($adres);
preg_match_all(‘#’.$baslangic.'(.*?)’.$bitis.’#s’,$site,$veriler);
return $veri = $veriler[1][0];

}

?>

[/php]

Bu fonksiyonu kullanarak başka bir sayfadan iki ifade arasındaki veriyi kolayca çekebilirsiniz.

Örneğin;

www.deneme.com adresindeki,

<fiyat>450 TL</fiyat>

olan bir htm içeriğindeki fiyatı çekmek istiyorsanız

fonksiyonu şu şekilde yazmanız yeterli olacaktır.

[php]

<?php

$fiyat = veri_getir(“http://www.deneme.com”,”<fiyat>”,”</fiyat>”);

?>

[/php]

fonksiyon değer olarak size “450 TL” döndürecektir.