Count a specific word in a MySQL row

  I needed to count a specific word  in MySQL. I want to share this query may be someone will need it. Here is this,   Select (length(`Coloumn_NAME`)-length(replace(`Coloumn_NAME`,’KEYWORD’,”)))/(LENGTH(‘KEYWORD’)) FROM TABLE_NAME  WHERE …    

PHP ile başka bir siteden veri çekme fonksiyonu

[php] <?php function veri_getir($adres,$baslangic,$bitis){ $site = file_get_contents($adres); preg_match_all(‘#’.$baslangic.'(.*?)’.$bitis.’#s’,$site,$veriler); return $veri = $veriler[1][0]; } ?> [/php] Bu fonksiyonu kullanarak başka bir sayfadan iki ifade arasındaki veriyi kolayca çekebilirsiniz. Örneğin; www.deneme.com adresindeki, <fiyat>450 TL</fiyat> olan bir htm içeriğindeki fiyatı çekmek istiyorsanız fonksiyonu şu şekilde yazmanız yeterli olacaktır. [php] <?php $fiyat = veri_getir(“http://www.deneme.com”,”<fiyat>”,”</fiyat>”); ?> [/php] fonksiyon değer olarak […]